Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Yukina-YukFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Months
Needs Core Membership
Statistics 134 Deviations 3,530 Comments 8,421 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho killua zoldyck gif 400
Kết quả hình ảnh cho killua zoldyck gif 400

Donate

Yukina-Yuk has started a donation pool!
415 / 500
- Please donate for me !
- If you donate for me, it will help me very much ^^!
- Thank you very much ! ^^
Kết quả hình ảnh cho hunter x hunter gif
Kết quả hình ảnh cho hunter x hunter alluka and killua gif
Kết quả hình ảnh cho hunter x hunter alluka and killua gif
Kết quả hình ảnh cho hunter x hunter alluka and killua gif
Kết quả hình ảnh cho hunter x hunter alluka and killua gif

You must be logged in to donate.
:iconaki-deviantart::icondahub::icondad-runo::iconkarindeviant::iconjunenaoo::iconkarindeviant::iconaki-deviantart::iconaki-deviantart::icondahub::icondahub:

Groups

Friends

Activity


[ Scapbook ] Killua Zoldyck
- hjx hjx ; - ; đã qua bao nhiêu năm tháng bạn Yuk đéo design scap rồi :< hjx hjx ; - ;  
- nhìn art tởm quá ; - ;  nhưng Killua ngầu quá :"> 
- CREDIT : RES : :iconusagi-yoush: RENDER :  Google :v 
Loading...
Play Hard
- bạn Yuk ngoan quá ik <3 
- sắp thi rồi hjx hjx ; - ;  có lẽ sẽ ít thời gian design  ; - ;  hjx hjx ; - ;  
Loading...
- bao nhiêu bạn trong list watch mình đang tus không design và off DA rồi ; - ;  
- nhiều quá nên lười đếm quá ; - ;  hjx hjx ; - ;
Fly on the Wings Of Love
- hôm nay trường tớ được nghỉ nkas Trash Dove Invasion 
- ngồi nghịch tí ra cái art này Trash Dove Invasion  
Loading...

deviantID

Yukina-Yuk

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconmoekaichii:
MoeKaichii Featured By Owner 11 hours ago  Student Interface Designer
. Hí qua nò <(")
. Bơ Hí quá chừng <(")) 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 11 hours ago  Student Interface Designer
- Mơn Hí nka <(") 
- chỉ là Yuk lười qua quá <(") hjx hjx ; - ; 
Reply
:iconmoekaichii:
MoeKaichii Featured By Owner 11 hours ago  Student Interface Designer
. Mà Yuk des đẹp vc ;-; 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 10 hours ago  Student Interface Designer
- đâu bằng Hí ;- ;  Hí des đẹp vcl ra .  - .  khiến bao nhiêu người phải gato :v trong đó có Yuk :v
Reply
(1 Reply)
:iconds-bayern:
Ds-Bayern Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Artist
Thanks for watch :happybounce: 
Reply
:iconkikiklear:
KikiKlear Featured By Owner Edited 2 days ago  New Deviant
Làm quen ik :v
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 2 days ago  Student Interface Designer
- cứ gọi tớ là Yuk <3
Reply
:iconkikiklear:
KikiKlear Featured By Owner 2 days ago  New Deviant
Tớ là Kiki >v<!!!
Xưng thao nà <3 ?
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 2 days ago  Student Interface Designer
- mày-tao?
Reply
(1 Reply)
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner 2 days ago  Student Traditional Artist
- Ghé m nha,sorry vì bơ m T-T
Reply
Add a Comment: