Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Yukina-YukFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 227 Deviations 5,950 Comments 18,605 Pageviews
×

Newest Deviations

[ Render #104 ] by Yukina-Yuk [ Render #104 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 11 1 [ Pack Render #10 ] by Yukina-Yuk [ Pack Render #10 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 11 4 [ Render #103 ] by Yukina-Yuk [ Render #103 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 10 0 [ Render #102] by Yukina-Yuk [ Render #102] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 14 9 [ Render #101 ] by Yukina-Yuk [ Render #101 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 12 0 [ Render #100 ] by Yukina-Yuk [ Render #100 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 7 3 [ Pack Render #9 ] by Yukina-Yuk [ Pack Render #9 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 19 9 ALIVE by Yukina-Yuk ALIVE :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 54 36 [ Render #99 ] by Yukina-Yuk [ Render #99 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 32 3 [ Render #98 ] by Yukina-Yuk [ Render #98 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 105 3 [ Render #97 ] by Yukina-Yuk [ Render #97 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 13 0 [ Render #96 ] by Yukina-Yuk [ Render #96 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 12 0 [ Render #95 ] by Yukina-Yuk [ Render #95 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 182 3 [ Render #94 ] by Yukina-Yuk [ Render #94 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 15 0 [ Render #93 ] by Yukina-Yuk [ Render #93 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 15 0 [ Render #92 ] by Yukina-Yuk [ Render #92 ] :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 31 0
Hình ảnh có liên quan

Favourites

Dead men tell no tales by Aoixivuy Dead men tell no tales :iconaoixivuy:Aoixivuy 2 0 - [ Srcap ] Eo thung nhay . by anhkute2k4 - [ Srcap ] Eo thung nhay . :iconanhkute2k4:anhkute2k4 2 0 Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records 6 by rkasai14 Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records 6 :iconrkasai14:rkasai14 5 0 stock Ruine 4 by 1989juni stock Ruine 4 :icon1989juni:1989juni 151 17 Ruined Column 7 by cgartiste Ruined Column 7 :iconcgartiste:cgartiste 103 13 Ruins 04 by wolverine041269 Ruins 04 :iconwolverine041269:wolverine041269 110 9 Rubble 7 by cgartiste Rubble 7 :iconcgartiste:cgartiste 408 45 Purple Rings by KrazyKazza Purple Rings :iconkrazykazza:KrazyKazza 45 2 C4D-20 by deceptivx C4D-20 :icondeceptivx:deceptivx 45 9 spaghetti o by HACKSDENM3RK spaghetti o :iconhacksdenm3rk:HACKSDENM3RK 20 2 abstract c4d 6 by HACKSDENM3RK abstract c4d 6 :iconhacksdenm3rk:HACKSDENM3RK 36 12 Nebula // Textures by Foxy159200 Nebula // Textures :iconfoxy159200:Foxy159200 65 2 Ornament PNG #1 by INDIGOgfxs Ornament PNG #1 :iconindigogfxs:INDIGOgfxs 115 0 PNG PACK 040  By Weiting1122 by weiting1122 PNG PACK 040 By Weiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 313 56 Animal PNG #2 by INDIGOgfxs Animal PNG #2 :iconindigogfxs:INDIGOgfxs 15 0 Cup PNG #1 by INDIGOgfxs Cup PNG #1 :iconindigogfxs:INDIGOgfxs 18 0
Hình ảnh có liên quan

Donate

Yukina-Yuk has started a donation pool!
473 / 500
Hình ảnh có liên quan

You must be logged in to donate.
:icondahub::iconhuyorij::icondahub::iconmikane-min::iconusagi-yuk::icondahub::iconkl-lam::iconchikae-deviantart::iconphtruongyen102::iconhuyorij:

Friends

Groups

deviantID

Yukina-Yuk

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho natsume yuujinchou gif

- Zing : me.zing.vn/u/kaitou_kid_3850#w…
- Facebook : www.facebook.com/profile.php?i…
- Mừn là một con HỦ kì thị thì CÚT <3
- Xin lỗi nhưng =]]] tớ đéo ưa mấy HOTTEN HÀ THÀNH TÍ NÀO :"< NÊN BẸN NÀO FAN MẤY BẠN Ý BIẾN :"<

Activity


[ Pack Render #10 ]
- RULES : 
rainbow heart {big} WATCH + FAV + CMT = link rainbow heart {big} 
- credit : i c o n Y u k i n a - Y u k : khi sử dụng rainbow heart {big} 
- đừng tự nhận là của mình rainbow heart {big}  tớ mà bắt được trường hợp nào như thế thì tớ sẽ tán sml các cậu đấy rainbow heart {big} 
- làm ơn đừng down chùa rainbow heart {big}  hãy biết tôn trọng công sức của người khác rainbow heart {big}  thế mới là cháu BÁC HỒ rainbow heart {big}
- HÃY ĐỌC KĨ LUẬT TRƯỚC KHI DOWN rainbow heart {big}  NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG MONG MÌNH SẼ SHARE FREE MỘT LẦN NÀO NỮA rainbow heart {big} 
- HAVE A NICE DAY rainbow heart {big}  
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 1 hour ago  Student Artist
- Qua m 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 1 hour ago  Student Interface Designer
- tao mơn
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 1 hour ago  Student Artist
- kcj
Reply
:iconkyoko-harushi:
Kyoko-Harushi Featured By Owner 3 hours ago  New Deviant
Ghé YuK nhá <3
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 3 hours ago  Student Interface Designer
- mơn cưng <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 19 hours ago
Tớ ghé
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 19 hours ago  Student Interface Designer
- Tớ mơn <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 19 hours ago
Không chi nha
Reply
:iconkyoko-harushi:
Kyoko-Harushi Featured By Owner 20 hours ago  New Deviant
- 1 watch <3 Can you watch back for me?
- tớ mần dc ko ạ: Harushi/g/2k2
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner 20 hours ago  Student Interface Designer
- Done <3 cảm ơn cậu đã watch <3 
- ok <3 cứ gọi mình là Yuk <3 2k4 <3 
- xưng?
Reply
Add a Comment: